Tai yra priėmimo į Riešės gimnaziją registracijos forma
Registracija pasibaigė arba dar neprasidėjo.

Riešės gimnazijos administracijai iki 2024 m. gegužės 30 d. prašome pateikti šiuos dokumentus:
- gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);
- leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);
- vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (išskyrus jau besimokančius Riešės gimnazijos mokinius/ugdytinius). Šie pažymėjimai gali būti pateikiami pasibaigus 2023-2024 mokslo metams;
- pažymą apie vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
- kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.

Dokumentų kopijos pateikiamos elektroniniu paštu: registracija@riesesgimnazija.lt.
Kilus klausimams kviečiame kreiptis el. paštu: info@riesesgimnazija.lt arba tel.: +370 5 2469779.

Pateikdami prašymą dėl mokymosi Riešės gimnazijoje sutinkate, kad duomenys būtų naudojami prašymo dokumento generavimui, prašymo registravimui, mokinių priėmimo komisijos darbo metu sudarant mokinių sąrašus, paskirstant į klases.
Pažymime, kad tiek tėvų / globėjų, tiek asmenų asmens duomenys pateikti prašyme dėl mokymosi gimnazijoje, bus kaupiami ir saugomi Riešės gimnazijoje. Duomenų saugojimo bei naudojimo tikslas - identifikuoti asmenis, pateikusius prašymą, bei asmenis, dėl kurių buvo pateiktas prašymas, taip pat naudoti asmenų duomenis mokinių priėmimo komisijos darbo metu. Šis prašymas nebus viešinamas ir / ar kitaip atskleidžiamas tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytas išimtis.